Cái giá của tội lanh chanh, ăn quả thốn đừng hỏi[Thư giãn nhẹ]

Cái giá của tội lanh chanh, ăn quả thốn vc. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.


[share : lại quên tên]

Đăng nhận xét

0 Nhận xét