Cô gái bị vong nhập, khả năng ăn nhiều thịt gà quá nên giờ biến thành gà luônCÔ GÁI BỊ VONG CỦA KFC NHẬP VÀO NGƯỜI

Xung quanh chúng ta có rất nhiều hiện tượng khoa học chưa thể giải thích, trong đó có hiện tượng ăn nhiều KFC thì kiểu gì cũng bị vong gà nó ốp như này đây.


[share : xxx]

Đăng nhận xét

0 Nhận xét