Luôn tồn tại những đôi bạn Công - Quạ như vậy


KHI ĐÔI BẠN THÂN CHỤP HÌNH KIỂU "QUẠ - CÔNG"

Luôn tồn tại những đôi bạn "Công - Quạ" như vậy.
Ảnh: Em

Đăng nhận xét

0 Nhận xét