Thanh niên vác kiếm đi ăn cướp bị chủ nhà phản dameCách vài tiếng tại C8 - Giảng Võ, có ông anh cởi trần kia vác kiếm lên đường làm nhiệm vụ, vừa mới thò mặt vào nhà người ta đâm hụt bị rơi ỷ thiên kiếm. Vừa rơi ỷ thiên kiếm còn rơi cả tuýp nước, thế là thanh niên áo trắng nhặt được tuýp phản dame lại ông anh cởi trần...Ông anh cởi trần còn đi 2 người, thấy đồng đội bị phản dame 1 người đã nhảy lên con xích thố Air Blade chạy thoát thân...
Nghe dân quanh đó kể là bị cậu thanh niên táng mấy chục phát tuýp đầu ông anh, máu me be bét không ai dám can ngăn.

Sau khoảng gần một lúc lâu lâu thì công an Phường cũng đã xuất hiện đưa đối tượng có ý định cướp kia lên Phường trình bày.

- Sau khi update thì không phải do là cướp hay là ăn cắp, theo như tìm hiểu của assmin là 2 rapper thách thức nhau rồi bị úp sọt chứ.
Thằng choi vs kancc thách thức nhau xong thằng kancc từ hải phòng lên định úp choi nhưng đéo ngờ lên nhà bị thằng choi úp trước xong rồi bảo là kancc ăn trộm....


Nguồn : Tuệ Lâm Thiên An

Đăng nhận xét

0 Nhận xét