Xem xong quả clip này mới hiểu rõ vì sao ông thần này học đúp lớp 1Xem xong quả clip này mới hiểu rõ vì sao ông thần này học đúp lớp 1. Cười muốn tụt ruột.
Học hành thế này thì chức bét lớp còn ai tranh với ông được nữa..


Nguồn : Đức Việt Nguyễn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét