Cháu nó ở nhà ngoan lắm, có đánh võng bao giờ đâu, chỉ thỉnh thoảng rang lạc thôiĐường của bố mày!!!
Có chuyện gì rồi lại lên báo: Cháu nó ở nhà ngoan lắm, có đánh võng bao giờ đâu, chỉ thỉnh thoảng rang lạc thôi...nhỉ :3


Nguồn: Nguyệt Nguyệt

Đăng nhận xét

0 Nhận xét