Có mỗi cái việc nhà cũng tranh giành với chồng. Đúng là ích kỷ đíu thể đỡ được nữaVỢ VỚI CHẢ CON, NÓI HOÀI NÓI MÃI CÓ CHỊU NGHE ĐÂU.
BỰC HẾT CẢ MÌNH


Vợ với chả con. Có mỗi cái việc nhà cũng tranh giành với chồng. Đúng là ích kỷ đíu thể đỡ được nữa


Nguồn : Anh Tuấn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét