Có những ngày chỉ muốn bõ lại hết tất cả sau lưngCó những ngày chỉ muốn bõ lại hết tất cả sau lưng.

Hôm nay tôi buồn.
nguồn :omg

Đăng nhận xét

0 Nhận xét