Cứ kiểu này thì dính bùa yêu hàng loạt mất thôi!Chỉ có thể thốt lên rằng: Phương đẹp muốn xỉu!!! Đẹp mê mẩn...
Cứ kiểu này thì dính bùa yêu hàng loạt mất thôi!


Nguồn: Dũng Nhật Đỗ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét