Dẹp World Cup sang một bên và để em cạn nước mắt cùng thần tượngỞ một thế giới khác nơi mà ko có bóng bánh , không có world cup. Thì các chị em vẫn đi tìm cảm xúc bằng cách cày phim lãng mạng đầy cảm xúc.

Cạn nước mắt cùng thần tượng luôn mới nể.


< nguồn : Bão Thy >

Đăng nhận xét

0 Nhận xét