Gái quê đấy các bác ạ. Không gym ko luyện tập gì mà khoẻ cứ như voi ấyGái quê đấy các bác ạ. Không gym ko luyện tập gì mà khoẻ cứ như voi ấy.

P/s : mỗi bao lúa kia chắc không dưới 50kg.< nguồn : Vân Vân >

Đăng nhận xét

0 Nhận xét