Hai người thoát chết nhờ phản xạ xuất thần cùng cú bẻ lái cực nhanh của bác tài S400HAI NGƯỜI THOÁT CHẾT NHỜ PHẢN XẠ XUẤT THẦN CÙNG CÚ BẺ LÁI CỰC NHANH CỦA BÁC TÀI S400.

Đúng kiểu như hai người kia từ cỏi chết trở về. Chắc phong luôn quả vô lăng vàng 2018 cho bác s400 thôi.


Nguồn : Tăng Nhân

Đăng nhận xét

0 Nhận xét