Khi ban giám khảo online nhận xét về các thí sinh The Face 2018


KHI BAN GIÁM KHẢO ONLINE NHẬN XÉT VỀ CÁC THÍ SINH THE FACE 2018.

Các huấn luyện viên, các nhà phê bình, các ban giám kháo, các nhà thiên văn, địa lý học đã có mặt tại đây để nhận xét về các thí sinh The Face 2018. Với tiêu chí vui vẻ, giải trí, triết lý... Và không kém phần trung thực.

Chúc toàn thể các thí sinh và các bạn một buổi tối vui vẻ.


Via: HHSB, Kênh14

Đăng nhận xét

0 Nhận xét