Ông bố nào mà sáng tạo nghê vậy nhỉ....? Chế quả máy xúc hơi chất luônÔng bố nào mà sáng tạo nghê vậy nhỉ....? Chế quả máy xúc cho cu cậu vùng vẫy luôn.
Cơ mà vận tốc làm việc như này thì đến bao giờ mới có ao để thả cá đây.


Nguồn : Quên tên rồi

Đăng nhận xét

0 Nhận xét