Phiên bản vịt hoá thiên nga nhưng do lỗi kỹ thuật nên mới hoá tới con ngan thì hết phépPhiên bản vịt hoá thiên nga nhưng do lỗi kỹ thuật nên mới hoá tới con ngan thì hết phép.


Via: Trần Cung

Đăng nhận xét

0 Nhận xét