Thanh niên hay đớp nhất nămTHANH NIÊN HAY ĐỚP NHẤT NĂM

Nêu cao hơn nữa khẩu hiệu chết no còn hơn sống đói. nhìn oách đấy nhưng dễ ăn chuối xanh vãi...


clip: Dương Quang / hhdp

Đăng nhận xét

0 Nhận xét