Tình yêu là thế, một đứa chửi như tát nước, một đứa vẫn quyết ôm lấy mà chịu trận!!!!Tình yêu là thế, một đứa chửi như tát nước, một đứa vẫn quyết ôm lấy mà chịu trận!!!!

Tình yêu là làm sai thì chửi cho nhau tỉnh ra, chứ không phải là bỏ đi, là thay thế....
Nhỉ ;)


Nguồn: N.B

Đăng nhận xét

0 Nhận xét