Đã chính thức gặp chị Google bằng xương bằng thịtĐÃ CHÍNH THỨC GẶP CHỊ GOOGLE BẰNG XƯƠNG BẰNG THỊT.

Hy vọng chị sợ được nâng cấp để có giọng nói ngọt ngào hơn.


Via: Thanh Thảo

Đăng nhận xét

0 Nhận xét