Đắng lòng thanh niên say vẫn quyết đi cắt tóc và cái kết không thể nào đắng hơnĐắng lòng thanh niên say vẫn quyết đi cắt tóc và cái kết không thể nào đắng hơn.

Dự là sau khi tỉnh dậy không biết có đốt quán luôn không.


Nguồn: Cần Nhiều Tiền

Đăng nhận xét

0 Nhận xét