Bạn có dám đánh đổi người yêu để sang Nga xem World Cup 2018?BẠN CÓ DÁM ĐÁNH ĐỔI NGƯỜI YÊU ĐỂ SANG NGA XEM WORLD CUP 2018 ?

Có nên đánh đổi không ta.
Khởi động đã trước khi quá muộn trận bán kết 2 đến mông rồi.Đăng nhận xét

0 Nhận xét