Cái kết bất ngờ quá.. Cuộc sống luôn cần nhiều hơn nữa lòng tốt như thế nàyLÒNG TỐT CÓ Ở KHẮP NƠI

Cái kết bất ngờ quá.. Cuộc sống luôn cần nhiều hơn nữa lòng tốt như vậy.


Clip: Ninh Nguyen Van

Đăng nhận xét

0 Nhận xét