Cảm ơn những người căm gét tôi ...Cảm ơn những người căm gét tôi
Bạn khiến tôi trở lên mạnh mẽ hơn
Cảm ơn những người biết lắng nghe
Nhờ bạn , tôi biết mình đáng giá...!!!


Đăng nhận xét

0 Nhận xét