Cần lắm một cái mỏ như thế này hiiiTrời ơi bé dễ thương hết sức à. Thích nhất cái câu "你说嘴巴嘟嘟。嘟嘟嘟嘟嘟嘟。cái mỏ chu chu trông dễ ghét ghê.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét