Con rể vác bình gas đến đốt nhà bố vợ!CON RỂ VÁC BÌNH GAS ĐẾN ĐỐT NHÀ BỐ VỢ!

Không biết nhạc phụ đắc tội gì mà thằng con rể đến nổi lửa lên như thế!

Klq mà cả xóm rút hết xuống cuối đứng, riêng chị hàng xóm mặc bình ga thì đang xì, chị vẫn bế con ra cửa hóng, can đảm vãi xít.


Nguồn: Nguyễn Diệu Ngân

Đăng nhận xét

0 Nhận xét