Cứ mạnh mẽ mãi rồi chẳng ai hiểu, không ai hay. Cứ mãi chịu đựng một mình vậy thôiCứ mạnh mẽ mãi rồi chẳng ai hiểu, không ai hay. Cứ mãi chịu đựng một mình vậy thôi


Đăng nhận xét

0 Nhận xét