Em ăn chay nên dễ nuôi lắm anh chị ạEM ĂN CHAY DỄ NUÔI LẮM Ạ

Ăn chay khỏi bị xích xiềng
Ăn chay mới thoát khỏi miền trầm luân
Ăn chay nghiệp chướng mới dừng
Ăn chay thoát kiếp mình từng trả vay.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét