Giọt nước mắt người em lội sông sang thăm anhGIỌT NƯỚC MẮT NGƯỜI EM LỘI SÔNG SANG THĂM ANH

Cuối cùng cá quý giá nhất trên đời vẫn là tình nghĩa, Nhìn những giọt nước mắt của người em rơi xuống khi lội qua cả khúc sông chỉ để thăm anh bệnh tật thật khiến người ta khó cầm được lòng mình.


< Nguồn :Nguyen Trung Nhan >

Đăng nhận xét

0 Nhận xét