Giữa cõi đời lạnh lẽo....cần lăm một tấm lòngGiữa cõi đời lạnh lẽo....cần lăm một tấm lòng

Trong cuộc hẹn, không ít người 'trốn' mỗi khi thanh toán song lại có những người bạn tranh trả tiền. Nhưng đừng nghĩ là do họ quá thừa tiền.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét