Hai người Pháp thiệt mạng trong ngày mừng chiến thắngHAI NGƯỜI PHÁP THIỆT MẠNG TRONG NGÀY MỪNG CHIẾN THẮNG

Niềm vui dường như chẳng còn trọn vẹn khi có 2 người được xác nhận đã tử vong trong những cuộc ăn mừng thâu đêm tại Pháp vào ngày hôm qua.Đăng nhận xét

0 Nhận xét