Hãy xem video và ngừng phàn nàn về cuộc sốngHãy xem video và ngừng phàn nàn về cuộc sống

Ai ơi cũng một kiếp người...
Kẻ ăn ko hết ngừi lần ko ra...
Cũng sinh trong một mái nhà .
Mẹ cha nghèo khổ mới ra thế nay..
Mỗi người xin hãy ra tay...
Cứu nhân độ thế người này với nghe...


Đăng nhận xét

0 Nhận xét