Hoang mang tổ trưởng chửi té tát công nhân trong giờ làm việcHOANG MANG TỔ TRƯỞNG CHỬI TÉ TÁT CÔNG NHÂN TRONG GIỜ LÀM VIỆC.

Được biết vụ việc xảy ra tại kcn Hà Phong / Bắc giang . Chưa rõ nguyên nhân do đâu nhưng dù gì đi nữa mắng mỏ mạt sát người làm như vậy quả thật quá đáng. Mẹ thiên hạ có khác.

P/s : thấy bảo hôm thứ 7 có cả đánh, và người bị đánh đã nghỉ việc...


< nguồn : Việt Đức Nguyễn >

Đăng nhận xét

0 Nhận xét