Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai ...KHI ĐÃ MÁU THÌ ĐỪNG HỎI BỐ CHÁU LÀ AI...

Không nói nhiều, mua ti vi mới..


Nguồn : Intoc Hùng/hbđp

Đăng nhận xét

0 Nhận xét