Liệu các em có thể sống trong hang 2 3 tháng nữa chờ qua mùa lũ không?Liệu các em có thể sống trong hang 2 3 tháng nữa chờ qua mùa lũ không?
Đã một người mất mạng trong vụ này rồi

P/s: Nam mô a di đà phật. Cầu cho có sự lối mở để cứu thoát cho các em.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét