Lớn lên chắc em sẽ thành những người thợ lành nghề và tài ba lắm đâyLớn lên chắc em sẽ thành những người thợ lành nghề và tài ba lắm đây.

Cũng giỏi thật nhưng đi làm thế thời gian học chắc ít hơn . mình vẫn thích câu nói của bác " tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình " .có tài nhưng cũng cần đi học mình nghĩ sẽ tốt hơn.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét