Mày còn non và xanh lắm chó ạ ...Mày còn non và xanh lắm chó ạ ...

P/s: Người ta hay bảo là ngu như vịt. Giờ đã có con nào khôn như nó chưa mọi người nhỉ hiiii


Đăng nhận xét

0 Nhận xét