Mấy ông đừng có tin con gái. Con gái, thời nay con gái nó gơ gớm lắmLời khuyên dành cho các thanh niên chuẩn bị đi lính, có người yêu thì nên chia tay ngay, đừng nghe lời con gái hứa.
Giọng này của tỉnh nào, ai biết không.


Nguồn: Ngọc Tôn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét