Một cảnh tượng đáng suy nghĩ cho người dânMột cảnh tượng đáng suy nghĩ cho người dân

Ai cũg đều thích đi nghỉ mát ở biển. Một cảnh tượng đáng để suy ngẫm về ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét