Mùa World Cup đã trôi qua, đây là người chúng ta nợ 1 lời cảm ơn!Người mà khán giả cả nước Việt Nam đang nợ 1 lời cảm ơn...
Chính bác ấy đã bỏ 120 tỉ ra mà không lấy lại 1 đồng nào,chỉ để khán giả Việt tận hưởng không khí Worldcup ...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét