Nếu bạn không phải ninja thì đừng cố đi láoNẾU BẠN KHÔNG PHẢI NINJA THÌ ĐỪNG CỐ ĐI LÁO

Thể hiện là đi viện nhé. Đã đi sai thái độ còn lồi lõm à.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét