Nếu bạn mới gặp một người có lòng yêu thương động vật thì hãy yên tâm...đó chắc chắn là người tốt[Tấm gương]
Nếu bạn mới gặp 1 người có lòng yêu thương động vật thì hãy yên tâm...đó chắc chắn là người tốt


[clip : Nguyễn Anh Tuấn/tpHCM] 1/7/2018

Đăng nhận xét

0 Nhận xét