Ngày trẻ còn cô đơn thì mong lấy vợ, lấy vợ rồi mới thấy quý những ngày tháng cô đơnNgày trẻ còn cô đơn thì mong lấy vợ, lấy vợ rồi mới thấy quý những ngày tháng cô đơn.


Via:Tễu lò gạch

Đăng nhận xét

0 Nhận xét