Người tây thắc mắc : tại sao nhà vệ sinh công cộng miễn phí mà lại thu tiền vé vào cửa...????[ chuyện khó hiểu ]

Người tây thắc mắc : tại sao nhà vệ sinh công cộng miễn phí mà lại thu tiền vé vào cửa...????

Ai giải thích được không...?

< nguồn : Bùi Văn Tân / otofun >

Đăng nhận xét

0 Nhận xét