Nhìn đứa trẻ vô tội phải trả giá, gánh chịu cho những sai lầm sa ngã của cha mẹ mà thương quáNhìn đứa trẻ vô tội phải trả giá, gánh chịu cho những sai lầm sa ngã của cha mẹ. Mồ côi khi vừa mới sinh ra, bị người đời xa lánh, kỳ thị, đó là những gì mà em đang phải gánh chịu.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét