3 SINH VIÊN ĐI LÀM THÊM VÀ CÁCH HÀNH XỬ THIẾU TÌNH NGƯỜI CỦA ÔNG CHÚ.

3 sinh viên từ Quảng Nam - Huế đến Đà Nẵng đàn hát kiếm chút thu nhập, thay vì lần đầu không biết thì nhắc nhở, đằng này ông này lại hành xử như vậy. Mặc cho người dân du lịch và địa phương xin giúp kể cả bảo vệ cũng xin cho tha nhắc nhở lần đầu nhưng ông này vẫn khăng khăng như trong video.

Vẫn biết đó là công việc, nhưng có thể cư xử nhẹ nhàng, có tình người hơn một xíu..thấy mà buồn!!!


Nguồn: Luân Võ Nhật‎