Nói gì để cô ấy quay lại, nháy mắt nhoẻn miệng cười duyên với mình một cái nhỉNói gì để cô ấy quay lại, nháy mắt nhoẻn miệng cười duyên và nói với mình một câu xanh rờn :

"VK. IU CK` NHÌU L3M' " nhỉ?


[share: Dương Chí Hải] 6/7/2018

Đăng nhận xét

0 Nhận xét