Phạn xạ với tốc độ ánh sáng cực đỉnhPHẢN XẠ VỚI TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG.

Tay nhanh hơn não là có thật... giống tao ngày xưa thế. đang chơi dota bố lên cái Tab phát sang clip giải tích phân hahaa


< nguồn : Nguyễn Thành Hưng >

Đăng nhận xét

0 Nhận xét