Sức mạnh của tình yêu là đâySỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU CHÍNH LÀ ĐÂY

Yêu thì thế nào cũng làm. thằng đàn ông phải lo lắng được như vậy mới đáng mặt. còn chuyện nó ngu khôn kệ nó, phục vụ vợ mình thì éo có gì là nhục hay dại. đánh vợ éo làm phụ vợ mới nhục =]]


Đăng nhận xét

0 Nhận xét