Ta đã làm sai điều gì? Vì sao Trời cao giận dữ?Ta đã làm sai điều gì? Vì sao Trời cao giận dữ?

Tất cả do con người...
Xin đừng đùa với Thiên nhiên...


Đăng nhận xét

0 Nhận xét