Thanh niên hiệp nghĩa cầm gạch lao vào hỗn chiến giải cứu 3 mẹ conBIẾN CĂNG TT CÁT BÀ

Theo thông tin ban đầu cho biết: Đối tượng khả nghi giật túi tiền và đánh 3 mẹ con. Nhóm thanh niên thấy tình hình nguy cấp nên lao vào trợ giúp.

Ngeo thông tin mong manh "khả nghi là thanh niên này thua bóng nên làm liều"


Via: Nguyễn Anh Tú

Đăng nhận xét

0 Nhận xét