Thanh niên đi ĂN VỤNG thiếu kinh nghiệm và cái kết rất chi là nẫu ...THANH NIÊN "ĂN VỤNG" THIẾU KINH NGHIỆM & CÁI KẾT NẪU MỀ...

Thanh niên "bắt cá 2 tay" bị bạn gái phát hiện đánh đấm túi bụi, sml .Tại Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh..

Có mỗi việc ngoại tình - đơn giản thế còn không làm được thì thử hỏi sau này còn dám đi ăn phở nữa không...?!


nguồn : Biến Bắc Ninh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét